Home / Phầnmềm / Tiện ích / Tin học – cách chuyển đổi PDF sang word

Tin học – cách chuyển đổi PDF sang word

Tin học – cách chuyển đổi PDF sang word 

1. Kéo thả file PDF vào ô xanh dương như trong hình:
chuyển đổi PDF sang WORLD đơn giản

2. Ngồi chờ để file pdf chuyển đổi. Xong click vào mũi tên được khoanh đỏ như trong hình để tải về
chuyển đổi PDF sang WORLD đơn giản_2

Trang chuyển đổi pdf sang world: https://smallpdf.com/vi/pdf-to-word

Check Also

office 2003.2007. 2010. 2013

Tổng hợp Microsoft Office 2003 – 2016

Số người xem bài viết 175 Tổng hợp Microsoft Office 2003 – 2016