Home / Tin K7 / [Tin7] Các hàm Excel cơ bản – Tổng hợp phím tắt Excel 2007 , 2010, 2013

[Tin7] Các hàm Excel cơ bản – Tổng hợp phím tắt Excel 2007 , 2010, 2013

1.Các hàm Excel cơ bản

2.Tổng hợp phím tắt Excel 2007 – 2010 – 2013 :

 

 

 

Check Also

sach so tin 7

[Tin 7] Chủ đề 8 – Minh họa dữ liệu bằng biểu đồ

Số người xem bài viết 290 Minh họa dữ liệu bằng biểu đồ – Khái …