Home / Tin THCS / Tin 6 / Tổng hợp phím tắt trong Word 2010 – phím nóng Microsoft Word phần 2

Tổng hợp phím tắt trong Word 2010 – phím nóng Microsoft Word phần 2

Thegioitinhoc – tổng hợp các phím  tắt trong Word 2010  phần 2Phim F - Tổng hợp phím tắt trong Word 2010 – phím nóng Microsoft Word phần 2

Phim F shift - Tổng hợp phím tắt trong Word 2010 – phím nóng Microsoft Word phần 2

Phim F ctrl - Tổng hợp phím tắt trong Word 2010 – phím nóng Microsoft Word phần 2

Ctrl shift F - Tổng hợp phím tắt trong Word 2010 – phím nóng Microsoft Word phần 2

alt phimF - Tổng hợp phím tắt trong Word 2010 – phím nóng Microsoft Word phần 2

alt shiftF - Tổng hợp phím tắt trong Word 2010 – phím nóng Microsoft Word phần 2

Check Also

phim-tat-nhanh-word

Tổng hợp phím tắt trong Word 2010 – phím nóng Microsoft Word phần 1

Số người xem bài viết 25 Thegioitinhoc – tổng hợp các phím  tắt trong Word …

Call Now Button