Hướng dẫn cách ẩn thanh Search Windows 10

Hướng dẫn cách ẩn thanh Search Windows 10

Bước 1: Trỏ chuột vào thanh Taskbar trên màn hình và click chuột phải và chọn Search.

cach an thanh khung search 1

Bước 2: Click vào mục Hiden cho đến khi dấu tích bên trái hiện lên.

cach an thanh khung search2

Check Also

netop-school

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Netop School Pro 6.23

Số người xem bài viết 470 1. Giới thiệu NetOp School NetOp School cho phép …

Hướng dẫn cài đặt Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMS Cài đặt thủ công Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMSCài đặt thủ công Dưới đây là thẻ Google cho tài khoản này. Hãy sao chép và dán thẻ này vào mã của mỗi trang trên trang web của bạn, ngay sau thành phần . Không thêm quá 1 thẻ Google vào mỗi trang.