Hướng dẫn cách ẩn thanh Search Windows 10

Hướng dẫn cách ẩn thanh Search Windows 10

Bước 1: Trỏ chuột vào thanh Taskbar trên màn hình và click chuột phải và chọn Search.

cach an thanh khung search 1

Bước 2: Click vào mục Hiden cho đến khi dấu tích bên trái hiện lên.

cach an thanh khung search2

Check Also

NetSSchool v14

Quản lý lớp học máy tính bằng NetSupport School 14

Số người xem bài viết 908 Netsupport school là một phần mềm tương tác đa …