Hướng dẫn cách bỏ giới hạn 40 phút khi dạy học trên Zoom

Hướng dẫn sử dụng tài khoản Zoom không bị giới hạn thời gian

Bước 1:

Vào địa chỉ https://zoom.us/ nhấn chọn SIGN UP, IT’S FREE để đăng ký tài khoản Zoom

DANG-KY-K12

 

Bước 2:

Sau khi đăng ký tài khoản Zoom xong bạn bạn truy cập đường dẫn: https://zoom.us/docs/ent/school-verification.html để xác nhận là cơ sở giáo dục bằng cấp nhập các thông tin về trường học.

Khi nhập xong hãy nhấn Submit.

Bước 3:

Sau khi đăng ký xác minh xong bạn sẽ phải chờ lên đến 72 tiếng để được Zoom loại bỏ giới hạn 40 phút nếu đủ điều kiện là trường học chính thức của hệ thống giáo dục.

Khi Zoom xác nhận loại bỏ đăng nhập bạn hãy vào ứng dụng Zoom sẽ có dòng thông báo loại bỏ giới hạn 40 phút trên tài khoản Zoom của bạn.

Thay địa chỉ email  gmail sang email  đuôi .edu.vn

dang ky 1

+ Điền email  đuôi .edu.vn thay thế đuôi gmail thế là xong . Thoát ra và đăng nhập lại bằng thông tin đuôi .edu.vn

Check Also

Adobe Master Collection 2020 – 2021 – 2022 – 2023

Bộ Adobe Master đồ họa

Số người xem bài viết 520 Bộ Adobe Master đồ họa Tất cả các phần …