Hướng dẫn cách bỏ giới hạn 40 phút khi dạy học trên Zoom

Hướng dẫn sử dụng tài khoản Zoom không bị giới hạn thời gian

Bước 1:

Vào địa chỉ https://zoom.us/ nhấn chọn SIGN UP, IT’S FREE để đăng ký tài khoản Zoom

DANG-KY-K12

 

Bước 2:

Sau khi đăng ký tài khoản Zoom xong bạn bạn truy cập đường dẫn: https://zoom.us/docs/ent/school-verification.html để xác nhận là cơ sở giáo dục bằng cấp nhập các thông tin về trường học.

Khi nhập xong hãy nhấn Submit.

Bước 3:

Sau khi đăng ký xác minh xong bạn sẽ phải chờ lên đến 72 tiếng để được Zoom loại bỏ giới hạn 40 phút nếu đủ điều kiện là trường học chính thức của hệ thống giáo dục.

Khi Zoom xác nhận loại bỏ đăng nhập bạn hãy vào ứng dụng Zoom sẽ có dòng thông báo loại bỏ giới hạn 40 phút trên tài khoản Zoom của bạn.

Thay địa chỉ email  gmail sang email  đuôi .edu.vn

dang ky 1

+ Điền email  đuôi .edu.vn thay thế đuôi gmail thế là xong . Thoát ra và đăng nhập lại bằng thông tin đuôi .edu.vn

Check Also

netop-school

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Netop School Pro 6.23

Số người xem bài viết 471 1. Giới thiệu NetOp School NetOp School cho phép …

Hướng dẫn cài đặt Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMS Cài đặt thủ công Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMSCài đặt thủ công Dưới đây là thẻ Google cho tài khoản này. Hãy sao chép và dán thẻ này vào mã của mỗi trang trên trang web của bạn, ngay sau thành phần . Không thêm quá 1 thẻ Google vào mỗi trang.