Hướng dẫn cách dùng hàm Rank (hàm xếp thứ hạng) trong Excel

Hàm RANK trong Excel là hàm được sử dụng rất thường xuyên đối với người dùng Excel trong số đó những người làm về kế toán, tài chính là người dùng hàm RANK nhiều hơn ai hết. Hàm RANK có chức năng trả về thứ hạng của giá trị trong danh sách, nó giống với khi bạn sắp xếp (sort) dữ liệu rồi tìm ra thứ hạng của giá trị đó. Không nói nhiều thêm nữa, dưới đây mình sẽ đi luôn vào vấn đề chính là cách dùng hàm RANK trong Excel như nào để bạn hiểu rõ hơn về hàm RANK nhé.

Hướng dẫn cách dùng hàm RANK trong Excel

Hàm RANK trong Excel là hàm Excel cơ bản nên nó được hỗ trợ trên các phiên bản từ Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007 cho đến Excel cho điện thoại iPhone, MAC, Android. Ở đây, mình hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm RANK trên Excel 2013, các phiên bản Excel khác bạn cũng làm tương tự.

Cú pháp hàm RANK

=RANK(number,ref,[order])

Chú ý: Tùy theo cài đặt của từng máy tính mà bạn dùng dấu phân cách là dấu phẩy (,) hoặc chấm phẩy (;) nhé.

Các giá trị trong hàm RANK

  • number: Tham chiếu tới ô chứa giá trị số bạn muốn tìm thứ hạng. Đây là giá trị bắt buộc.
  • ref: Mảng hoặc tham chiếu tới 1 danh sách chứa các số. Các giá trị không phải số sẽ được bỏ qua. Đây là giá trị bắt buộc.
  • order: Cách sắp xếp. Bạn có thể sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Đây là giá trị tùy chọn.
    • order = 0 (số không) hoặc không có tham số này thì hàm RANK sẽ xếp hạng theo thứ tự giảm dần. Tức là giá trị lớn đứng, giá trị nhỏ đứng sau.
    • order là giá trị khác 0 (số không) thì hàm RANK sẽ xếp hạng theo thứ tự tăng dần. Tức là giá trị nhỏ đứng trước, giá trị lớn đứng sau.

Lưu ý

  • Nếu danh sách tham chiếu có 2 giá trị trùng lặp thì hàm RANK sẽ trả về cùng 1 thứ hạng. Và sự trùng lặp này sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng của các giá trị sau đó. Ví dụ, cho 1 danh sách số nguyên tăng dần nếu số 1 xuất hiện 2 lần và có thứ hạng là 4, thì số 2 sẽ có thứ hạng 6 (không có số nào có thứ hạng là 5).

Bài tập hàm Rank (hàm xếp thứ hạng)

bai tap ham rank

  1. Tính xếp hạng
  2. Tính xếp loại : (IF>= 5.0,”Đậu”, “Rớt”)

Đáp án :

Dap an _Bang diem lop em

Check Also

Sách Tin 7 - Cánh Diều

Ôn tập Tin 7- CKHK1 – NH 2023 – 2024

Số người xem bài viết 347 Hệ thống Ôn tập Tin 7- CKHK1 – NH …