Nội dung ôn tập HK2 – Tin 6

Nội dung ôn tập HK2 – Tin 6 (SmartArt ,Chart ,Symbol, Screenshot, Sharpe , Clipart , WordArt)

Sơ đồ tư duy - Tin 6

Bài 1 + Bài 2 – Chụp hình bằng Screenshot và Sharpe

Bài 3  –  Cách vẽ sơ đồtổ chức smart-art

Bài 4 –  Cách vẽ  biểu đồ Chart  trong Word 2010

Bài 5 – Hướng dẫn chèn ký tự Word 2010

Để chèn một biểu tượng vào tài liệu Word 2010, đặt con trỏ vào vị trí bạn muốn chèn biểu tượng và nhấn tab (thẻ) “Insert” trên thanh Ribbon.

Bước 1: Muốn chèn ở đâu thì để con trỏ ở đó, tiếp đó vào tab Insert chọn Symbol, chọn tiếp More Symbols

chen-ky-tu-vao-word-2010_1-768x626

Bước 2: Trong bảng Symbol vừa xuất hiện, bạn chọn kí tự muốn chèn rồi bấm Insert.

chen-ky-tu-vao-word-2010_2-768x400

Bài 6 – Hướng dẫn sử dụng clipart trong word 2010

Xem  : lý thuyết

Bài 7 – Hướng dẫn tạo chữ WordArt trong Word 2010

Xem  : lý thuyết

Check Also

Sách Tin 7 - Cánh Diều

[HK2][Tin7] – CHỦ ĐỀ F- BÀI 2 : Tìm kiếm Nhị Phân

Số người xem bài viết 179 [HK2][Tin7] – CHỦ ĐỀ F- BÀI 2 : Tìm …