Hướng dẫn đăng ký Hội thi Tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa và phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, học viên, sinh viên Thành phố năm học 2023 – 2024.

Hướng dẫn đăng ký Hội thi Tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa và phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, học viên, sinh viên Thành phố năm học 2023 – 2024.

Thông báo số 1 – Hội thi Tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa và phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, học viên, sinh viên Thành phố năm học 2023 – 2024.

Link : https://hcm.edu.vn/thong-bao/thong-bao-so-1-hoi-thi-tuyen-truyen-giao-duc-chinh-tri-tu-tuong-dao-duc-loi-son/ctfull/41024/72764

Tác giả: Huyền Trang
Người đăng tin: Huyền Trang
Nguồn tin: Phòng Chính trị tư tưởng

Link đăng ký : https://www.netdeptruongem.com/dangnhap

1. Hướng dẫn đăng ký dự thi

2. Đáp án netdeptruong em

 

Check Also

Lumi cài xong

Hướng dẫn sử dụng Lumi thiết kế Video dạy Learning

Số người xem bài viết 108 Hướng dẫn sử dụng Lumi thiết kế Video dạy …