Hướng dẫn ghi lại video học online trên Zoom Meeting

– Zoom Meeting chúng ta có thể ghi lại buổi học để xem lại khi cần thiết

Zoom-Meeting-Cloud

Bước 1:

Zoom thành công với các thành viên tham gia, bạn nhấn vào biểu tượng Record ở phía cuối giao diện để tiến hành ghi âm.

Zoom-ghi-video-buoi-hoc-1

Bước 2:

Ngay sau đó quá trình ghi âm được diễn ra và bạn có tùy chọn tạm dừng, hoặc dừng việc ghi video buổi học ở phía cuối màn hình.

Zoom-ghi-video-buoi-hoc-2

Khi nhấn End Meeting thì buổi học online được lưu lại và chuyển thành video

Zoom-ghi-video-buoi-hoc-3

Bước 3:

Để mở video ghi lại buổi học bạn nhấn vào biểu tượng Meetings ở trên cùng màn hình, rồi nhấn vào nhóm Record để tìm lại video. Video được mặc định lưu lại thư mục Zoom ở ổ C và được lưu theo thời gian, ngày, phòng học đã tạo để bạn dễ tìm lại.

Zoom-ghi-video-buoi-hoc-4

Bước 4:

Trong trường hợp chúng ta muốn thay đổi lại thư mục lưu video ghi lại buổi học, nhấn vào biểu tượng bánh răng cưa chọn nhóm Record. Sau đó bạn thay đổi lại thư mục lưu video ghi lại buổi học và một số thiết lập bên dưới.

Zoom-ghi-video-buoi-hoc-5

Check Also

netop-school

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Netop School Pro 6.23

Số người xem bài viết 471 1. Giới thiệu NetOp School NetOp School cho phép …

Hướng dẫn cài đặt Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMS Cài đặt thủ công Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMSCài đặt thủ công Dưới đây là thẻ Google cho tài khoản này. Hãy sao chép và dán thẻ này vào mã của mỗi trang trên trang web của bạn, ngay sau thành phần . Không thêm quá 1 thẻ Google vào mỗi trang.