Hướng dẫn sử dụng elearning HCM

Hướng dẫn sử dụng elearning HCM

Ngày 16/8 đến 20/8. Sở giáo dục HCM tập huấn tất cả GV Tin học HCM elearning

biaelearninghcm

1.Hệ thống https://elearning.ichcm.edu.vn/ dùng cho giáo viên tập huấn các chương trình của Sở;
2.Hệ thống https://hoclieu.hcm.edu.vn là Ngân hàng học liệu số e-Learning dùng chung của Ngành giáo dục. Là nơi đặt kho học liệu số của Sở và học liệu do thầy cô khắp Thành phố chia sẻ (có kiểm duyệt nội dung). Đối tượng sử dụng: giáo viên và học sinh
3. Hệ thống LMS 360 https://elearning.hcm.edu.vn là trang chính để nhà trường xây dựng, phê duyệt, lưu trữ học liệu số của mình và cho học sinh học tập.

Link tải tài liệu : Download

Lưu ý : PowerPoint chuyển qua Video mới úp lên hệ thống mới được

Theo https://elearning.ichcm.edu.vn

Check Also

Lumi cài xong

Hướng dẫn sử dụng Lumi thiết kế Video dạy Learning

Số người xem bài viết 43 Hướng dẫn sử dụng Lumi thiết kế Video dạy …

Hướng dẫn cài đặt Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMS Cài đặt thủ công Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMSCài đặt thủ công Dưới đây là thẻ Google cho tài khoản này. Hãy sao chép và dán thẻ này vào mã của mỗi trang trên trang web của bạn, ngay sau thành phần . Không thêm quá 1 thẻ Google vào mỗi trang.