Hướng dẫn sử dụng hàm ROUND trong Excel đơn giản nhất

Hàm ROUND là một trong số các hàm được sử dụng khá phổ biến

1. Cách dùng hàm ROUND trong Excel

Hàm ROUND giúp người dùng làm tròn một số bất kì đến giá trị gần với số đó nhất ứng với số chữ số bạn đặt.

cach-su-dung-ham-round-trong-exel-01

Cách sử dụng hàm ROUND trong Excel :

Cú pháp : =ROUND(, )

Trong đó:

–     là số bạn cần làm tròn

–     là số lượng chữ số bạn muốn là tròn.

Lưu ý: giả sử đặt :  =x thì x có thể nhận các giá trị tùy ý.

cach-su-dung-ham-round-trong-exel-02 (2)

Cách dùng hàm ROUND trong Excel

–   Nếu x có giá trị lớn hơn 0 thì giá trị làm tròn sẽ được lấy đến x chữ số thập phân bên phải dấu thập phân.

Ví dụ : =ROUND(123.12345,4) kết quả sẽ hiển thị là 123.1235 nghĩa là làm tròn số đến 4 chữ số sau dấu thập phân.

–   Nếu x=0 thì giá trị số làm tròn sẽ bỏ hết phần thập phân và hiển thị kết quả là số nguyên gần nhất.

Ví dụ : =ROUND(33432.1243,0) kết quả nhận được sẽ là 33432 nghĩa là sẽ bỏ hoàn toàn phần thập phân phía sau chỉ lấy giá trị nguyên gần nhất.

–   Nếu x<0 thì số làm tròn sẽ được làm tròn bên trái dấu thập phân, tức là sẽ làm tròn theo bội số của 10. Số các chữ số làm tròn được lấy theo giá trị tuyệt đối của x.

Ví dụ : =ROUND(124365.234,2) kết quả đưa ra sẽ là 124300

Trên đây là cách dùng hàm ROUND trong Excel cơ bản, sau đây chúng ta cùng đi vào một ví dụ cụ thể trong bảng dữ liệu để nắm rõ hơn các sử dụng hàm này.

 

Check Also

Sách Tin 7 - Cánh Diều

[HK1] [Tin 7] – Thiết bị vào – ra

Số người xem bài viết 869 [HK1] [Tin 7] – Thiết bị vào – ra  …

Hướng dẫn cài đặt Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMS Cài đặt thủ công Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMSCài đặt thủ công Dưới đây là thẻ Google cho tài khoản này. Hãy sao chép và dán thẻ này vào mã của mỗi trang trên trang web của bạn, ngay sau thành phần . Không thêm quá 1 thẻ Google vào mỗi trang.