Hướng dẫn sử dụng phím tắt học online Zoom trên Mac

Zoom Meeting hiện tại đang được nhiều thầy cô và các bạn học sinh lựa chọn để học trực tuyến

Zoom-Meeting-Cloud

Phím tắt cuộc họp

 • ⌘+J: Tham gia cuộc họp.
 • ⌘+Control+V: Bắt đầu cuộc họp.
 • ⌘+J: Lập lịch cuộc họp.
 • ⌘+Control+S: Chia sẻ màn hình qua Direct Share.
 • ⌘+Shift+A: Tắt/Bỏ tắt audio.
 • ⌘+Control+M: Tắt âm thanh cho mọi thành viên ngoại trừ chủ cuộc họp (Chỉ chủ cuộc họp/lớp học mới có tính năng này).
 • ⌘+Control+U: Bỏ tắt âm thanh cho tất cả thành viên ngoại trừ chủ cuộc họp (Chỉ admin mới có tính năng này).
 • Space: Kích hoạt Push to talk (bộ đàm).
 • ⌘+Shift+V: Bắt đầu/dừng video.
 • ⌘+Shift+N: Chuyển camera.
 • ⌘+Shift+S: Bắt đầu/dừng chia sẻ màn hình.
 • ⌘+Shift+T: Tạm dừng hoặc tiếp tục chia sẻ màn hình.
 • ⌘+Shift+R: Bắt đầu ghi hình cục bộ.
 • ⌘+Shift+C: Bắt đầu ghi hình trên đám mây.
 • ⌘+Shift+P: Tạm dừng hoặc tiếp tục ghi hình.
 • ⌘+Shift+W: Chuyển sang trình xem người nói đang hoạt động hoặc Gallery View, phụ thuộc vào cửa sổ xem hiện tại.
 • Control+P: Xem 25 thành viên trước đó trong trình xem Gallery.
 • Control+N: Xem 25 thành viên tiếp theo trong trình xem Gallery.
 • ⌘+U: Hiện/Ẩn bảng Participants.
 • ⌘+Shift+H: Hiện/Ẩn bảng In-Meeting Chat.
 • ⌘+I: Mở cửa sổ mời người tham gia.
 • Option+Y: Nâng/Hạ thấp quyền.
 • Ctrl+Shift+R: Điều khiển từ xa.
 • Ctrl+Shift+G: Dừng điều khiển từ xa.
 • ⌘+Shift+F: Vào hoặc thoát chế độ toàn màn hình.
 • ⌘+Shift+M: Chuyển sang cửa sổ thu nhỏ.
 • Ctrl+Option+Command+H: Hiện/Ẩn các điều khiển cuộc họp.
 • Ctrl+Shift+R: Điều khiển từ xa.
 • Ctrl+Shift+G: Dừng điều khiển từ xa.
 • Ctrl+\: Bật/Tắt “Always Show meeting controls” trong Settings/Accessibility.
 • ⌘+W: Nhắc kết thúc hoặc rời cuộc họp.

Phím tắt trò chuyện

 • ⌘+K: Chuyển sang cuộc trò chuyện với ai đó.
 • ⌘+T: Chụp ảnh màn hình.
 • ⌘+W: Đóng cửa sổ hiện tại.
 • ⌘+L: Chuyển sang chế độ xem màn hình dọc hoặc ngang, phụ thuộc vào cửa sổ xem hiện tại.
 • Ctrl+T: Chuyển sang tab bên cạnh.

Phím tắt Zoom trên Linux

 • Ctrl+Tab: Chuyển sang tab tiếp theo.
 • Alt: Bật/Tắt tùy chọn ‘Always show meeting controls’ trong Settings/Accessibility.
 • Alt+V: Bắt đầu/Dừng Video.
 • Alt+A: Tắt/Bỏ tắt audio của bạn.
 • Alt+M: Tắt/Bỏ tắt audio của mọi thành viên ngoại trừ host (chỉ có sẵn cho người chủ trì cuộc họp).
 • Alt+S: Bắt đầu/Dừng chia sẻ màn hình.
 • Alt+T: Dừng/Tiếp tục chia sẻ màn hình.
 • Alt+R: Bắt đầu/Dừng ghi hình cục bộ.
 • Alt+C: Bắt đầu/Dừng ghi hình trên đám mây.
 • Alt+P: Tạm dừng/Tiếp tục ghi hình.
 • Alt+N: Chuyển camera.
 • Esc: Vào/Thoát chế độ toàn màn hình.
 • Alt+U: Hiện/Ẩn bảng Participants.
 • Alt+I: Mở cửa sổ mời tham gia.
 • Alt+Y: Nâng/Hạ thấp quyền.
 • Alt+Shift+R: Bắt đầu điều khiển từ xa.
 • Alt+Shift+G: Thu hồi quyền điều khiển từ xa.
 • Alt+Shift+T: Chụp ảnh màn hình.
 • Ctrl+W: Đóng phiên trò chuyện hiện tại.

Phím tắt Zoom trên iPad

Khi học Zoom trên iPad bằng bàn phím thì bạn có thể sử dụng các phím tắt dưới đây.

 • Command + Shift + A: Tắt/Bỏ tắt âm thanh của tôi.
 • Command + Shift + V: Bắt đầu/Dừng video của tôi.
 • Command + Shift + H: Hiện/Ẩn trò chuyện.
 • Command + Shift + M: Thu nhỏ cuộc họp.
 • Command + U: Hiện/Ẩn quản lý các thành viên.
 • Command + W: Đóng cửa sổ phía trước, ví dụ các thành viên hoặc cửa sổ cài đặt cuộc họp.

Check Also

Adobe Master Collection 2020 – 2021 – 2022 – 2023

Bộ Adobe Master đồ họa

Số người xem bài viết 520 Bộ Adobe Master đồ họa Tất cả các phần …