Hướng dẫn sử dụng quizizz.com và myquiz.org

Thiet ke Quizizz va Myquiz

Quizizz has been such an incredible resource for me during this remote learning period. THANK YOU to the Quizizz team for being so responsive to teacher needs!”

The 100% engagement platform

Find and create free gamified quizzes and interactive lessons to engage any learner.

Organize Live Multiplayer Trivia Quiz for Your Event!

myQuiz is a web-based Audience Engagement Cloud Platform for hosting interactive trivia quizzes at in-person, virtual, and hybrid events. No app install is required

Check Also

sach-tin-hoc-lop-6-moi-canh-dieu

Trắc nghiệm online Tin 6 – Bài 5 – Cánh Diều – HK1

Số người xem bài viết 417 Đang tải…

Hướng dẫn cài đặt Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMS Cài đặt thủ công Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMSCài đặt thủ công Dưới đây là thẻ Google cho tài khoản này. Hãy sao chép và dán thẻ này vào mã của mỗi trang trên trang web của bạn, ngay sau thành phần . Không thêm quá 1 thẻ Google vào mỗi trang.