Hướng dẫn tự học lập trình Python cho người mới bắt đầu

Python là một ngôn ngữ lập trình thông dịch (interpreted), hướng đối tượng (object-oriented), và là một ngôn ngữ bậc cao (high-level)  ngữ nghĩa động (dynamic semantics). Python hỗ trợ các module và gói (packages), khuyến khích chương trình module hóa và tái sử dụng mã. Trình thông dịch Python và thư viện chuẩn mở rộng có sẵn dưới dạng mã nguồn hoặc dạng nhị phân miễn phí cho tất cả các nền tảng chính và có thể được phân phối tự do.

Hướng dẫn tự học lập trình Python

Đặc điểm của Python:

  • Ngữ pháp đơn giản, dễ đọc.
  • Vừa hướng thủ tục (procedural-oriented), vừa hướng đối tượng (object-oriented)
  • Hỗ trợ module và hỗ trợ gói (package)
  • Xử lý lỗi bằng ngoại lệ (Exception)
  • Kiểu dữ liệu động ở mức cao.
  • Có các bộ thư viện chuẩn và các module ngoài, đáp ứng tất cả các nhu cầu lập trình.
  • Có khả năng tương tác với các module khác viết trên C/C++ (Hoặc Java cho Jython, hoặc .Net cho IronPython).
  • Có thể nhúng vào ứng dụng như một giao tiếp kịch bản (scripting interface).

Link tải : Download

 

Hướng dẫn cài đặt Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMS Cài đặt thủ công Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMSCài đặt thủ công Dưới đây là thẻ Google cho tài khoản này. Hãy sao chép và dán thẻ này vào mã của mỗi trang trên trang web của bạn, ngay sau thành phần . Không thêm quá 1 thẻ Google vào mỗi trang.