Hướng dẫn upload bài Hoạt động trải nghiệm 6

Hướng dẫn upload bài Hoạt động trải nghiệm 6

Học sinh nộp bài thực hành và bài thảo luận nhóm qua trang upload . Lưu tên :  tenhocsinh_lop_masohocsinh

Ví dụ : nguyenminhanh_lop6/10_01

Upload HĐTN6

Bước 1 : Mở trình duyệt Firefox hoặc Chrome

Truy cập đường link :  https://forms.gle/ZMrsxqyamTjKkMtg9

+  Học sinh đăng nhập thông tin tài khoản Gmail của mình upload nộp bài cho GV

Bước 2 : Thêm tệp trò đường dẫn đến bài cần nộp

Bước 3 : Nhấn nút Gửi

 

Hướng dẫn cài đặt Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMS Cài đặt thủ công Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMSCài đặt thủ công Dưới đây là thẻ Google cho tài khoản này. Hãy sao chép và dán thẻ này vào mã của mỗi trang trên trang web của bạn, ngay sau thành phần . Không thêm quá 1 thẻ Google vào mỗi trang.