Hướng dẫn upload bài Tin học 6

Hướng dẫn upload bài Tin học 6

Học sinh nộp bài thực hành và bài thảo luận nhóm qua trang upload . Lưu tên :  tenhocsinh_lop_masohocsinh

Ví dụ : nguyenminhanh_lop6/7_01

Upload Tin 6

Bước 1 : Mở trình duyệt Firefox hoặc Chrome

Truy cập đường link :  https://forms.gle/XQfKrDE9mg74mAhC7

+  Học sinh đăng nhập thông tin tài khoản Gmail của mình upload nộp bài cho GV

Bước 2 : Thêm tệp trò đường dẫn đến bài cần nộp

Bước 3 : Nhấn nút Gửi