Khảo sát  Scratch  3.0 Dịch song ngữ  Việt – Anh và Anh – Việt sử dụng tại trường THCS Nguyễn Tri Phương

1/Khảo sát Giáo viên sử dụng  Scratch  3.0 Dịch song ngữ  Việt – Anh và Anh – Việt sử dụng tại trường

THCS Nguyễn Tri Phương năm học 2021 – 2022 – 2022 – 2023

2/Khảo sát học sinh sử dụng  Scratch  3.0 Dịch song ngữ  Việt – Anh và Anh – Việt sử dụng tại trường
THCS Nguyễn Tri Phương năm học 2021 – 2022 – 2022 – 2023

Check Also

huong dan dang ky TTHCM1

Hướng dẫn đăng ký dự thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức

Số người xem bài viết 267 Hướng dẫn đăng ký dự thi Tuổi trẻ học …