KIỂM TRA TX – Hoạt động trải nghiệm 7 – Sống hòa hợp trong cộng đồng

KIỂM TRA TX – Hoạt động trải nghiệm 7 – Chủ đề 6 Sống hòa hợp trong cộng đồng

  • Tất cả học sinh làm bài Kiểm tra TX
  • Mỗi học sinh chỉ làm 1 lần , học sinh làm 2 lần GV không chấm điểm

Check Also

hdtn7 ban 1

[HK2][HĐTN7] – Chủ đề 7 – Góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính

Số người xem bài viết 128 [HK2][HĐTN7] – Chủ đề 7 – Góp phần giảm …