KIỂM TRA TX – Hoạt động trải nghiệm 7

KIỂM TRA TX – Hoạt động trải nghiệm 7 ( Lớp 7/1 , Lớp 7/2 , Lớp 7/3 , Lớp 7/5 , Lớp 7/8 , Lớp 7/9)

Thời hạn : Thứ 6 ngày 17/11/2023 , kết thúc

Lưu ý : Mỗi học sinh chỉ làm 1 lần . Học sinh làm 2 lần GV không tính điểm

Check Also

hdtn7 ban 1

[HK1][HĐTN7] CHỦ ĐỀ 5 – CHI TIÊU CÓ KẾ HOẠCH

Số người xem bài viết 109 [HK1][HĐTN7] CHỦ ĐỀ 5 – CHI TIÊU CÓ KẾ …