KIỂM TRA TX – Tin 7 – Chủ đề E – Bài 12 + 13 + 14

KIỂM TRA TX – Tin 7 – Chủ đề E – Bài 12 + 13 + 14

  • Tất cả học sinh làm bài Kiểm tra TX
  • Mỗi học sinh chỉ làm 1 lần , học sinh làm 2 lần GV không chấm điểm

Check Also

Sách Tin 7 - Cánh Diều

Protected: Ôn tập Tin học 7 – HK2

There is no excerpt because this is a protected post.