KIỂM TRA TX – Tin 7 – Chủ đề E – Bài 12 + 13 + 14

KIỂM TRA TX – Tin 7 – Chủ đề E – Bài 12 + 13 + 14

  • Tất cả học sinh làm bài Kiểm tra TX
  • Mỗi học sinh chỉ làm 1 lần , học sinh làm 2 lần GV không chấm điểm

Check Also

Huong dan 2 - Tạo Google Drive 2

Hướng dẫn tạo link Google Drive trên máy tính

Số người xem bài viết 228 Lợi ích khi tạo link Google Drive Google Drive …