Họp phụ huynh đầu năm/cuối năm

Bài thuyết trình họp phụ huynh họp phụ huynh đầu năm/cuối năm

MẪU TEMPATE POWERPOINT HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM/CUỐI NĂM

Link tải 1 : Download

Link tải 2 : Download

 

Check Also

Win 10

Cách bật TPM và Secure Boot để bảo vệ máy tính Windows 10

Số người xem bài viết 534 Máy tính Windows 10 của bạn có TPM và …