Họp phụ huynh đầu năm/cuối năm

Bài thuyết trình họp phụ huynh họp phụ huynh đầu năm/cuối năm

MẪU TEMPATE POWERPOINT HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM/CUỐI NĂM

Link tải 1 : Download

Link tải 2 : Download

 

Check Also

SGK - Tin 7

Sách Tin học 7 – Cánh diều

Số người xem bài viết 469 Thông tin SGK Tin học lớp 7 bộ sách …