Microsoft Toolkit 2.7.3 Mới nhất 2023 Active win và Office

Microsoft Toolkit 2021 là bộ công cụ mới nhất dùng để kích hoạt các phiên bản windows 10, 8, 8.1, 7 và windows vista. Kích hoạt các phiên bản Office 2007, 2010, 2013, 2016
Microsoft Toolkit là một bộ công cụ và chức năng để quản lý cấp phép, triển khai và kích hoạt Microsoft Office và Windows. Tất cả đầu ra từ các chức năng này được hiển thị trong Bảng điều khiển thông tin. Tất cả các chức năng được chạy ở chế độ nền và GUI bị vô hiệu hóa để ngăn việc chạy nhiều chức năng, vì chúng có thể xung đột hoặc gây ra thiệt hại nếu chạy đồng thời. Các chức năng tùy chỉnh thiết lập Microsoft Office (Tab thiết lập tùy chỉnh), AutoKMS Uninstaller (nếu AutoKMS được cài đặt), AutoRearm Uninstaller (nếu AutoRearm được cài đặt), Office Uninstaller và Product Key Checker hoạt động ngay cả khi Microsoft Office hoặc Windows không được cài đặt / hỗ trợ.

Microsoft-Toolkit-2.7

Tính năng mới của Microsoft Toolkit 2022

Các loại trừ Windows Defender được cải tiến cho Windows 10 hoặc 8.1
Cập nhật DLL Injection Localhost Bỏ qua sử dụng nhà cung cấp tùy chỉnh Avrf
Updated KMSEmulator PID Generator để tương thích tốt hơn giữa KMS Host OS / pKey
Hỗ trợ để phát hiện và bỏ qua Windows 10 KMS 2038
Nút kích hoạt cố định không hoạt động nếu khóa được cài đặt không phải là KMS
Xử lý cấp cao cho Office 2010 Service Pack 2 khi được thêm vào ISO
Office ISO Channel Switcher bị vô hiệu hóa và loại bỏ tải trọng của nó
Các tập lệnh của Office Uninstaller đã được cập nhật
Phát hiện Office Click to Run được cải tiến
Hỗ trợ sơ bộ cho Microsoft Office 2021 Preview
Hỗ trợ cho Windows Server 2021
Updated Keys and Key Checker.

Yêu cầu hệ thống

Microsoft .NET Framework 4.X trở lên
Microsoft Office 2010 trở lên cho Bộ công cụ Office
Hỗ trợ Windows Vista hoặc mới hơn.

Link tải : Download

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Toolkit

 

Check Also

Phần mềm đọc file Foxit PDF Editor Pro 12.1.1.16 Full Vĩnh Viễn

Phần mềm đọc file Foxit PDF Editor Pro 12.1.1.16 Full Vĩnh Viễn

Số người xem bài viết 24 Foxit PDF Editor Pro là phần mềm PDF nhẹ, …