Ôn tập HĐTN 7- CKHK1 – NH 2023 – 2024

Ôn tập HĐTN 7- CKHK1 – NH 2023 – 2024

+ Học sinh làm ôn tập ở nhà. Từ 27/11/2023 đến 1/12/2023  GV sửa ôn tập

Check Also

hdtn7 ban 1

[HK1][HĐTN7] CHỦ ĐỀ 5 – CHI TIÊU CÓ KẾ HOẠCH

Số người xem bài viết 110 [HK1][HĐTN7] CHỦ ĐỀ 5 – CHI TIÊU CÓ KẾ …