Ôn tập HĐTN 7- CKHK1 – NH 2023 – 2024

Ôn tập HĐTN 7- CKHK1 – NH 2023 – 2024

+ Học sinh làm ôn tập ở nhà. Từ 27/11/2023 đến 1/12/2023  GV sửa ôn tập

Check Also

hdtn7 ban 1

[HK2][HĐTN7] – Chủ đề 8 – Tìm hiểu các nghề ở địa phương

Số người xem bài viết 184 [HK2][HĐTN7] – Chủ đề 8 – TÌM HIỂU CÁC …