Ôn tập Tin 7- CKHK1 – NH 2023 – 2024

Hệ thống Ôn tập Tin 7- CKHK1 – NH 2023 – 2024

+ Học sinh làm ôn tập ở nhà. Từ 27/11/2023 đến 1/12/2023 GV sửa ôn tập

 

Check Also

Sách Tin 7 - Cánh Diều

Protected: Ôn tập Tin học 7 – HK2

There is no excerpt because this is a protected post.