Ôn tập Tin 7- CKHK1 – NH 2023 – 2024

Hệ thống Ôn tập Tin 7- CKHK1 – NH 2023 – 2024

+ Học sinh làm ôn tập ở nhà. Từ 27/11/2023 đến 1/12/2023 GV sửa ôn tập

 

Check Also

Sách Tin 7 - Cánh Diều

Bài 2 Ứng xử tránh rủi ro trên mạng

Số người xem bài viết 133 Bài 2 Ứng xử tránh rủi ro trên mạng …