Bài giảng Tin 6 – Cánh Diều – Tuần 4

sach-tin-hoc-lop-6-moi-canh-dieu

Số người xem bài viết 2,920 1. Học sinh chép bài vào tập : 1,2,3 2. Làm Phiếu học tập nộp bài cho GV chấm điểm Link tải : Download (Các em học sinh bấm vào Download tải về máy tính làm bài trong File word nhé) 3. Nộp bài …

Read More »

Bài giảng Tin 6 – Cánh Diều – Tuần 3

sach-tin-hoc-lop-6-moi-canh-dieu

Số người xem bài viết 1,242 1.Bài ghi vào tập 2. Làm Phiếu học tập nộp bài cho GV chấm điểm Link tải : Download (Các em học sinh bấm vào Download tải về máy tính làm bài trong File word nhé) 3. Nộp bài qua Classroom :

Read More »

Bài giảng Tin 6 – Cánh Diều – Tuần 2

sach-tin-hoc-lop-6-moi-canh-dieu

Số người xem bài viết 1,313 1.Học sinh lớp 6 chép bài vào tập 2. Làm Phiếu học tập nộp bài cho GV chấm điểm Link tải : Download (Các em học sinh bấm vào Download tải về máy tính làm bài trong File word nhé) 3. Nộp bài qua …

Read More »

Bài giảng HĐTN6 – CTST – Tuần 2

Hoat dong trai nghiem 6

Số người xem bài viết 1,240 Bài giảng HĐTN6 – CTST – Tuần 2 1.Học sinh lớp 6 chép bài vào tập : Trang 1,10,11,12,13 + Slide 3 và 6 coi hình để hiểu 2. Thực hành : GV gửi qua nhóm 8 câu hỏi .Nộp bài qua Upload qua …

Read More »

Quản lý lớp học máy tính bằng NetSupport School 14

NetSSchool v14

Số người xem bài viết 908 Netsupport school là một phần mềm tương tác đa phương tiện được sử dụng rộng rãi trên thế giới trong việc giảng dạy và thi cử. Phần mềm này được Tiểu ban khoa giáo về sự nghiệp giáo dục của Hội Đồng Anh và …

Read More »