Python dành cho người mới bắt đầu

Tài liệu python tham khảo

Nguồn: Đỗ Thành Nghị

Check Also

Hướng dẫn tự học lập trình Python

Hướng dẫn tự học lập trình Python cho người mới bắt đầu

Số người xem bài viết 1,068 Python là một ngôn ngữ lập trình thông dịch (interpreted), …