Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND TPHCM về phê duyệt danh mục giáo khoa lớp 9 sử dụng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2024 – 2025

Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND TPHCM về phê duyệt danh mục giáo khoa lớp 9 sử dụng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2024 – 2025

Nguồn:Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 của UBND TPHCM về phê duyệt danh mục giáo khoa lớp 9 sử dụng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2024 – 2025 | TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Check Also

chia nhom Tin học

Quyết định phê duyệt danh mục giáo khoa lớp 9 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2024 – 2025

Số người xem bài viết 12 Quyết định phê duyệt danh mục giáo khoa lớp …