Tag Archives: Netop School Pro 6.23

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Netop School Pro 6.23

netop-school

1. Giới thiệu NetOp School NetOp School cho phép giáo viên có thể sử dụng máy vi tính của mình để hướng dẫn, kiểm soát và trợ giúp học sinh. Ngoài ra, nó còn tạo cho học sinh cơ hội được trao đổi kinh nghiệm trực tiếp với giáo viên. …

Read More »