Tài liệu tập huấn STEM

tài liệu STEM

Tài liệu tập huấn STEM- STEM là thuật ngữ viết tắt của các từ Science (Khoa học)

 

Download

Định hướng giáo dục STEM trong trường Trung học

Download

 

 

 

 

Hướng dẫn cài đặt Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMS Cài đặt thủ công Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMSCài đặt thủ công Dưới đây là thẻ Google cho tài khoản này. Hãy sao chép và dán thẻ này vào mã của mỗi trang trên trang web của bạn, ngay sau thành phần . Không thêm quá 1 thẻ Google vào mỗi trang.