Dành cho giáo viên – học sinh

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Netop School Pro 6.23

netop-school

1. Giới thiệu NetOp School NetOp School cho phép giáo viên có thể sử dụng máy vi tính của mình để hướng dẫn, kiểm soát và trợ giúp học sinh. Ngoài ra, nó còn tạo cho học sinh cơ hội được trao đổi kinh nghiệm trực tiếp với giáo viên. …

Read More »

Quản lý lớp học máy tính bằng NetSupport School 14

NetSSchool v14

Netsupport school là một phần mềm tương tác đa phương tiện được sử dụng rộng rãi trên thế giới trong việc giảng dạy và thi cử. Phần mềm này được Tiểu ban khoa giáo về sự nghiệp giáo dục của Hội Đồng Anh và Viện Hàn Lâm Vương Quốc Anh …

Read More »

File sách Tin học 7 – Cánh diều

Sách Tin 7 - Cánh Diều

Tin học 7 Cánh diều được biên soạn theo bốn cách tiếp cận chính: tiếp cận phát triển năng lực; tiếp cận hoạt động; tiếp cận đối tượng; tiếp cận hệ thống. Sách được chia thành 31 bài học, mỗi bài học lí thuyết, mỗi bài thực hành đều được …

Read More »