Ms Word

Tổng hợp tổ phím tắt trong Word 2010, 2013

cac-phim-tat-trong-word

Các phím tắt trong Word giúp bạn thao tác tạo và chỉnh sửa, xử lý văn bản trên Microsoft Word nhanh hơn và tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Từ đó, bạn sẽ làm việc hiệu quả và chuyên nghiệp hơn rất nhiều. 1. Tạo và xử lý văn …

Read More »