Tin K7

Bài 1 Ứng xử có văn hóa khi giao tiếp qua mạng

Sách Tin 7 - Cánh Diều

Chủ đề D ĐẠO ĐỨC , PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ VĂN HÓA ỨNG XỬ QUA PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG SỐ Bài 1 Ứng xử có văn hóa khi giao tiếp qua mạng -Môi trường số ngày nay đang trở thành một phần không thể thiếu …

Read More »

[HK1] [Tin 7] – Thiết bị vào ra cơ bản

Sách Tin 7 - Cánh Diều

[HK1] [Tin 7] – Thiết bị vào ra cơ bản – Tuần 1 –Thiết bị vào cơ bản là bàn phím và chuột được dùng để nhập dữ liệu và điều khiển hoạt động của máy tính. – Thiết bị ra cơ bản là màn hình hiển thị kết quả …

Read More »