Thiết lập tạo phòng học Zoom trên máy tính

Nhấn chọn Schedule a Meeting để đặt lịch và thiết lập thông số phòng họp

Huong dan thiet lap phong cho_1

Huong dan thiet lap phong cho_0

Huong dan thiet lap phong cho_2

Huong dan thiet lap phong cho_2

 

Tiếp theo, copy số ID phòng password để gửi cho những ai muốn vào phòng họp cùng, hoặc gửi cho những học viên trong lớp học. Có thể gửi thông qua các group chat hoặc gửi ID phòng qua email (gửi lịch)

 

Có 4 phím chức năng hỗ trợ trên Trang Chủ.

  • New Meeting: Tạo phòng họp, phòng học mới.
  • Join :Truy cập vào phòng học, phòng họp khác.
  • Schedule: Lên lịch, quản lý thời gian các buổi học.
  • Share Screen: Chia sẻ màn hình máy tính của mình cho người khác.

Check Also

Adobe Master Collection 2020 – 2021 – 2022 – 2023

Bộ Adobe Master đồ họa

Số người xem bài viết 505 Bộ Adobe Master đồ họa Tất cả các phần …