Thành tích thegioitinhoc qua các năm học 2022 đến 2024

Thành tích thegioitinhoc qua các năm học

Thành tích thegioitinhoc qua các năm học từ 2022 – 2024

1. Năm học 2022 – 2023

 

Cuoc thi thanh thieu nien nhi dong 19
Cuoc thi thanh thieu nien nhi dong 19
Bằng Khen Cuộc thanh thiếu niên nhi đồng 19
Bằng Khen Cuộc thanh thiếu niên nhi đồng 19

2. Năm học 2023 – 2024

https://youtu.be/cnIbiusJxMc?si=c3ZNOLtVDPboDTJe

iStar 2023

 

doimoisangtao3

doimoisangtao

 

doimoisangtao