Tổng hợp bài lý thuyết học kỳ 2 – Tin 7 Cánh Diều

Tổng hợp bài lý thuyết học kỳ 2 – Tin 7 Cánh Diều

Lưu ý : Thầy tổng hợp link bài lý thuyết bài 1 đến bài 5 , học sinh nào thiếu bài bổ sung

Sách Tin 7 - Cánh Diều

[HK1][Tin7] – Chủ đề E – Ứng dụng Tin học – Bài 1: Làm quen bảng tính điện tử

[HK1][Tin7] – Chủ đề E – Ứng dụng Tin học – Bài 1: Làm quen bảng tính điện tử


*Ghi bài : Slide 3,4
[HK1][Tin7] – Chủ đề E – Ứng dụng Tin học – Bài 2: Làm quen với trang tính

[HK1][Tin7] – Chủ đề E – Ứng dụng Tin học – Bài 2: Làm quen với trang tính


*Ghi bài : Slide 3 ,4,5,8, 13,19, 22, 23, 24
[HK1][Tin7] – Chủ đề E – Ứng dụng Tin học – Bài 3 : Làm quen với trang tính (tt)

[HK1][Tin7] – Chủ đề E – Ứng dụng Tin học – Bài 3 : Làm quen với trang tính (tt)


*Ghi bài : Slide 2,5,7,8,10,12,13
[HK2][Tin7] – Chủ đề E – Ứng dụng Tin học – Bài 4 Định dạng dữ liệu số

[HK2][Tin7] – Chủ đề E – Ứng dụng Tin học – Bài 4 Định dạng dữ liệu số


*Ghi bài : Slide 2,4,6
[HK2][Tin7] – Chủ đề E – Ứng dụng Tin học – Bài 5 Định dạng số tiền và ngày tháng
*Ghi bài : Slide 3,5,10,12

 

Check Also

Huong dan 2 - Tạo Google Drive 2

Hướng dẫn tạo link Google Drive trên máy tính

Số người xem bài viết 229 Lợi ích khi tạo link Google Drive Google Drive …