Tổng hợp danh sách phím tắt PowerPoint 2023 đầy đủ nhất

Tổng hợp danh sách phím tắt PowerPoint 2023 đầy đủ nhất

Sử dụng phím tắt trong PowerPoint sẽ giúp người dùng tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc hơn nhiều. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết và nắm vững các phím tắt này.

sử dụng PowerPoint

Phím tắt PowerPoint phổ biến

Ctrl + N: Tạo một bài trình chiếu mới

Ctrl + M: Thêm một slide mới.

Ctrl + B: In đậm các văn bản đã chọn.

Alt + H, F, S: thay đổi phông chữ của văn bản được chọn.

Alt + W, Q: mở hộp thoại thu phóng.

Ctrl + X: cắt đoạn văn bản, slide hoặc hình ảnh được chọn.

Ctrl + C: sao chép đoạn văn bản, hình ảnh hoặc slide slide được chọn.

Ctrl + V: dán đoạn văn bản, hình ảnh hoặc slide được chọn.

Ctrl + Z: hoàn tác hành động.

Ctrl + S: Lưu bài trình chiếu.

Alt + N, P, D: thêm một hình ảnh từ thiết bị của bạn.

Alt + N, S, H: chèn một hình khối.

Alt + G, H: chọn chủ đề cho bài trình chiếu.

Alt + H, L: chọn bố cục cho một slide bất kỳ.

Page down: chuyển đến slide tiếp theo.

Page up: chuyển về slide trước đó.

Alt + H: chuyển đến thanh Home.

Alt + N: chuyển đến thanh Insert.

F5: bắt đầu trình chiếu slide.

Ctrl + Q: đóng PowerPoint.

Phím tắt PowerPoint chuyển đến thanh công cụ

Alt + F: Mở menu tab File.

Alt + H: chuyển đến tab Home.

Alt + N: chuyển đến tab Insert

Alt + J, I: chuyển đến tab Draw

Alt + G: chuyển đến tab Design

Alt + K: chuyển đến tab Transitions

Alt + A: chuyển đến tab Animations.

Alt + S: chuyển đến tab Slide Show

Alt + R: chuyển đến tab Review

Alt + W: chuyển đến tab View

Alt + Y: chuyển đến tab Help để yêu cầu hỗ trợ, gửi phản hồi.

Phím tắt PowerPoint chọn văn bản và đối tượng

Shift + Mũi tên phải: chọn ký tự bên phải

Shift + Mũi tên trái: chọn ký tự bên trái

Ctrl + Shift + Mũi tên phải: chọn đến cuối từ

Ctrl + Shift + Mũi tên trái: chọn đến đầu từ

Shift + Mũi tên lên: chọn lên một dòng (con trỏ nằm đầu dòng)

Shift + Mũi tên xuống: chọn xuống một dòng

Ctrl + A: chọn tất cả các đối tượng trên trang trình chiếu.

Ctrl + phím cách: phát hoặc tạm dừng phương tiện (video, gif,…)

Phím tắt PowerPoint xóa và sao chép văn bản hoặc đối tượng

Phím Backspace: xóa bỏ một ký tự bên trái

Ctrl + Backspace: xóa bỏ một từ bên trái.

Delete: xóa bỏ một ký tự bên phải

Ctrl + Delete: xóa bỏ một từ bên phải (con trỏ nằm giữa các từ)

Ctrl + X: cắt đối tượng hoặc văn bản được chọn.

Ctrl + C: sao chép đối tượng hoặc văn bản được chọn.

Ctrl + V: dán đối tượng hoặc văn bản được cắt hoặc sao chép.

Ctrl + D: nhân đôi đối tượng.

Ctrl + Z: hoàn tác hành động cuối

Ctrl + Y: làm lại hành động cuối

Ctrl + Shift + C: sao chép định dạng

Ctrl + Shift + V: dán định dạng

Phím tắt PowerPoint di chuyển vùng soạn thảo 

F6 hoặc Shift + F6: di chuyển nhanh vùng soạn thảo.

Ctrl Shift Tab: chuyển đổi dạng xem slide dàn bài thành hình thu nhỏ.

Phím tắt PowerPoint tìm và thay thế văn bản

Ctrl + F: mở hộp thoại Tìm kiếm

Ctrl + H: mở hộp thoại Thay thế

Shift + F4: lặp lại hành động tìm sau cùng

Phím tắt PowerPoint căn chỉnh đoạn văn bản

Ctrl + E: căn giữa một đoạn văn

Ctrl + J: căn đều một đoạn văn

Ctrl + L: căn trái một đoạn văn

Ctrl + R: căn phải một đoạn văn

Phím tắt PowerPoint làm việc với hình ảnh, hộp văn bản, hình khối, đối tượng, WordArt

Alt + N,X: chèn hộp văn bản

Alt + N,J: chèn tài liệu dưới dạng đối tượng.

Alt + N,W: chèn WordArt

Ctrl + G: nhóm các hình khối, ảnh hoặc các đối tượng WordArt đã chọn.

Ctrl + Shift + G: tách nhóm đã chọn.

Ctrl + Shift + C: sao chép thuộc tính của hình đã chọn.

Ctrl + Shift + V: Dán thuộc tính vào đối tượng đã chọn.

Phím tắt PowerPoint tắt thay đổi cỡ phông

Ctrl + T hoặc Ctrl + Shift + F: mở hộp thoại Font để thay đổi phông chữ

Ctrl + Shift + >: tăng cỡ phông

Ctrl + Shift + <: giảm cỡ phông

Phím tắt PowerPoint định dạng ký tự

Ctrl + T hoặc Ctrl + Shift + F: mở hộp thoại Font để thay đổi định dạng ký tự

Shift + F3: chuyển đổi giữa chữ hoa đầu câu, chữ thường hoặc chữ hoa

Ctrl + B: định dạng chữ đậm

Ctrl + U: định dạng chữ gạch dưới

Ctrl + I: định dạng chữ nghiêng

Ctrl + K: chèn link

Ctrl + Space: xóa định dạng ký tự thủ công như chỉ số dưới hay chỉ số trên.

Các phím tắt hữu dụng khác

Ctrl + P: mở hộp thoại in

Alt + W, P, N: hiển thị hoặc ẩn ngăn Ghi chú trong dạng xem thông thường.

Phím tắt PowerPoint chèn chú thích

Alt + N, L hoặc Shift + F10, M: chèn chú thích mới.

Phím tắt PowerPoint thay đổi thứ tự trang trình chiếu

Ctrl + Mũi tên lên: di chuyển trang trình chiếu lên trên theo thứ tự

Ctrl + Mũi tên xuống: di chuyển trang trình chiếu xuống dưới theo thứ tự

Ctrl + Shift + Mũi tên lên: di chuyển trang trình chiếu lên đầu

Ctrl + Shift + Mũi tên xuống: di chuyển trang trình chiếu xuống cuối.