Tổng hợp tổ phím tắt trong Word 2010, 2013

Các phím tắt trong Word giúp bạn thao tác tạo và chỉnh sửa, xử lý văn bản trên Microsoft Word nhanh hơn và tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Từ đó, bạn sẽ làm việc hiệu quả và chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

1. Tạo và xử lý văn bản bằng tổ hợp phím Ctrl+

Ctrl + N: Tạo một văn bản mới.
Ctrl + O: Mở danh sách những văn bản đã được soạn thảo gần đây.
Ctrl + S: Lưu lại văn bản vừa soạn thảo.
Ctrl + C: Sao chép đoạn văn bản.
Ctrl + X: Cắt bỏ nội dung trong văn bản.
Ctrl + V: Dán văn bản đã sao chép.
Ctrl + F: Mở hộp tìm kiếm từ/cụm từ hoặc đoạn văn bản muốn tìm.
Ctrl + H: Mở khung cửa sổ cho phép thay thế từ hoặc cụm từ.
Ctrl + P: In văn bản.
Ctrl + F4 , Ctrl + W, Alt + F4: Tăt văn bản.
2. Chọn, chỉnh sửa đoạn văn bản

– Sử dụng các phím tắt để chọn đoạn văn

Shift +=>(mũi tên chỉ sang phải trên bàn phím): mũi tên di chuyển theo hàng ngang về phía bên phải, mũi tên đi đến đâu thì đó là đoạn văn bản bạn chọn.
Shift +<=: mũi tên di chuyển theo hàng ngang về phía bên trái, mũi tên đi đến đâu thì đó là đoạn văn bản bạn chọn.
Ctrl + Shift + =>: tương tự Shift + =>
Ctrl + Shift + <=: tương tự Shift +<=
Shift + (mũi tên hướng lên): mũi tên di chuyển theo chiều dọc về phía bên trên, mũi tên đi đến đâu thì đó là đoạn văn bản bạn chọn.
Shift + (mũi tên hướng xuống): mũi tên di chuyển theo chiều dọc về phía bên dưới, mũi tên đi đến đâu thì đó là đoạn văn bản bạn chọn.
Ctrl + A: Chọn toàn bộ văn bản đã soạn thảo.

– Cách chỉnh sửa định dạng văn bản bằng tổ hợp phím Ctrl +

Ctrl + B: In đậm đoạn văn bản đã bôi đen.
Ctrl + D: Mở khung cửa sổ cho phép đổi font chữ.
Ctrl + I: In nghiêng đoạn văn bản đã bôi đen.
Ctrl + U: Gạch chân đoạn văn bản đã bôi đen.

– Cách căn lề đoạn văn bản

Ctrl + E: Căn chỉnh đoạn văn bản đã bôi đen vào vị trí trung tâm.
Ctrl + J: Căn chỉnh cân đối hai lề cho đoạn văn bản đã bôi đen.
Ctrl + L: Căn trái cho đoạn văn bản đã bôi đen.
Ctrl + R: Căn phải cho đoạn văn bản đã bôi đen.
Ctrl + M: Lùi đầu dòng đoạn văn bản đã bôi đen.
Ctrl + Shift + M: khôi phục trạng thái văn bản trước khi Ctrl +M
3. Các phím tắt trong Word để tạo số mũ trên dưới

Ctrl + Shift + =: Tạo số mũ trên

Ctrl + =: Tạo số mũ ở dưới cho các công thức trong hóa học, ví dụ CO2
4. Cách xử lý bảng biểu bằng các phím tắt

Tab: di chuyển và chọn nội dung của ô kế tiếp. Nếu đang ở ô cuối cùng của cột thì sẽ tạo dòng mới.
Shift + Tab: di chuyển tới và chọn nội dung của ô kề ngay phía trước ô đặt trỏ chuột
Shift + F8: giảm kích thước khu vực bôi đen
Ctrl + 5 (khi đèn NumLock tắt): bôi đen chọn nội dung toàn bộ bảng
Alt + Home: quay trở về ô đầu tiên của dòng hiện tại đang đặt trỏ chuột
Alt + End: đi đến ô cuối cùng của dòng hiện tại đang đặt trỏ chuột
Alt + Page up: quay về ô đầu tiên của cột đang đặt trỏ chuột
Alt + Page down: đi đến ô cuối cùng của cột đang đặt trỏ chuột

Hướng dẫn cài đặt Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMS Cài đặt thủ công Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMSCài đặt thủ công Dưới đây là thẻ Google cho tài khoản này. Hãy sao chép và dán thẻ này vào mã của mỗi trang trên trang web của bạn, ngay sau thành phần . Không thêm quá 1 thẻ Google vào mỗi trang.