Trắc nghiệm Online Tin 7 – Bài 1 – Cánh Diều

Trắc nghiệm Online Tin 7 – Bài 1 – Cánh Diều – Tuần 2

Lưu ý : – Mỗi học sinh chỉ làm 1 lần. Học sinh làm bài 2 lần GV không tính điểm

Check Also

sach so tin 7

Trắc nghiệm khách quan Tin 7

Số người xem bài viết 798 Đang tải…

Hướng dẫn cài đặt Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMS Cài đặt thủ công Cài đặt bằng một trình tạo trang web hoặc CMSCài đặt thủ công Dưới đây là thẻ Google cho tài khoản này. Hãy sao chép và dán thẻ này vào mã của mỗi trang trên trang web của bạn, ngay sau thành phần . Không thêm quá 1 thẻ Google vào mỗi trang.