Tuyển tập tổ phím tắt trong Excel 2013

Microsoft Excel là một công cụ hỗ trợ bảng tính giúp người dùng tính toán nhanh và chính xác được khối dữ liệu lớn. Được sử dụng trong nhiều ngành nghề khác nhau đặc biệt là trong làm kế toán.

Excel 2013

1. Phím tắt trong Excel thông dụng
Enter: Phím tắt có tác dụng gán dữ liệu đã nhập vào ô chứa con trỏ và di chuyển xuống ô phía dưới ô vừa nhập.
ESC: Bỏ qua thao tác vừa làm trước đó.
Alt + Enter: Xuống dòng ngay cùng một ô nhập liệu.
BackSpace: Phím có tác dụng xóa ký tự cuối cùng bên trái con trỏ chuột, trường hợp chưa xuất hiện con trỏ nhập liệu thì phím này có tác dụng xóa tất cả nội dung của ô
Delete: Xóa kí tự bên phải con trỏ chuột. Tương tự như phím BackSpace thì khi nhấp vào ô hay vùng chọn chưa xuất hiện con trỏ nhập thì có tác dụng xóa nội dung ô
Ctrl + Delete: Xóa nội dung tất cả vùng được bôi đen
Ctrl + D: Tổ hợp phím tắt có tác dụng sao chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới liền kề.
Ctrl + R: Sao chép dữ liệu từ ô bên trái sang ô bên phải.
Shift + Enter: Gán dữ liệu vào ô chứa con trỏ và di chuyển lên vùng bên trên vị trí hiện tại. Trường hợp trong nhiều ô bôi đen thì tổ hợp phím này có tác dụng di chuyển lần lượt vị trí của ô có trong vùng chọn

2. Phím tắt trong Excel định dạng

*Định dạng chữ

Ctrl + 1: Hiển thị hộp thoại Format Cells dùng để thao tác định dạng kiểu chữ, kiểu số
Ctrl + B (Ctrl + 2): Định dạng hoặc hủy bỏ in đậm. học chứng chỉ kế toán trưởng ở đâu
Ctrl + I (Ctrl + 3): Định dạng hoặc hủy bỏ in nghiêng.
Ctrl + U (Ctrl + 4): Thêm gạch dưới chữ hoặc hủy bỏ đi gạch dưới.
Ctrl + 5: Định dạng gạch ngang hoặc hủy bỏ.
Alt + ‘: Hiển thị hộp thoại Style.

*Định dạng số

Ctrl + Shift + $: Chuyển thành dữ liệu kiểu tiền tệ, chứa 2 chữ số thập phân.
Ctrl + Shift + ~: Định dạng dữ liệu số kiểu bình thường mặc định.
Ctrl + Shift + %: Định dạng số liệu % không có chữ số thập phân.
Ctrl + Shift + #: Định dạng dữ liệu ngày theo kiểu sắp xếp ngày, tháng, năm.
Ctrl + Shift + @: Định dạng dữ liệu kiểu thời gian theo kiểu giờ phút và sử dụng AM và PM phân biệt sáng và chiều. mẫu 08 thông tư 95
Ctrl + Shift +! : Định dạng dữ liệu là số lấy 2 giá trị thập phân và sử dụng dấu “-” cho giá trị âm.
F4: Lặp lại định dạng cuối cùng.

3. Phím tắt trong Excel điều hướng

Page Down/Page Up: Phím tắt dùng để di chuyển nhanh xuống cuối hoặc chuyển lên đầu bảng tính.
Alt + PageDown/Alt + PageUp: Tổ hợp phím tắt tác dụng di chuyển tầm nhìn sang trái hoặc phải của bảng tính.
Tab/Shift + Tab: Di chuyển vị trí con trỏ từ một ô sang phải hoặc trái của bảng tính. hoc ke toan tong hop
Ctrl + Phím mũi tên: Tác dụng di chuyển tới các ô bên cạnh lên, xuống, trái, phải của vùng dữ liệu.
Home: Đặt con trỏ ở ô đầu tiên của 1 hàng.
Ctrl + Home: Di chuyển tới ô đầu tiên của bảng tính.
Ctrl + End: Di chuyển tới ô cuối cùng của bảng tính.
Ctrl + F: Phím tắt tìm kiếm (F viết tắt của từ Find)
Ctrl + H: Phím tắt thay thế nội dung đã tìm kiếm
Shift + F4: Lặp lại công việc đã tìm kiếm trước đó.
Ctrl + G (F5): Hiển thị lên màn hình hộp thoại Goto. học nghiệp vụ xuất nhập khẩu online
Ctrl + phím mũi tên trái/phải: Di chuyển sang ô bên trái hoặc bên trái.

4. Phím tắt trong Excel chỉnh sửa

Ctrl + Z: Quay trở lại thao tác thực hiện trước đó.
Ctrl + Y: Đi tới hành động đã làm trước đó.
Ctrl + C: Sao chép nội dung trong ô được chọn.
Ctrl + X: Cắt nội dung của ô được chọn và lưu vào clipboard.
Ctrl + V: Dán nội dung ô đã sao chép hay cắt từ trước vào ô được chọn
Ctrl + Alt + V: Lựa chọn kiểu dán dữ liệu đặc biệt

5. Phím tắt chèn công thức trong Excel

Alt + =: Chèn công thức tính tổng vào ô tính Sum()
Shift + F3: Hiển thị khung để lựa chọn hàm sử dụng Insert Funtion.
Ctrl + A: Hiển thị khung hướng dẫn cách thức nhập.
Ctrl + Shift + A: Chèn các đối số của công thức đang sử dụng.
F4: Chuyển địa chỉ ô chọn thành địa chỉ tuyệt đối.
Ctrl + Shift + U: Mở rộng hoặc thu gọn vùng tính trên gần thanh công cụ. khóa học xuất nhập khẩu cho người chưa biết gì