Upload Tin 6 và Hoạt động trải nghiệm 6

Upload Tin 6 và Hoạt động trải nghiệm 6

Học sinh Upload nộp bài cho GV  thông qua BẤM  Link  xem hướng dẫn Bước 1 và Bước 2

Bước 1 : Học sinh truy cập Link nộp bài thiếu môn Tin 6 và Hoạt động trải nghiệm 6 , Select files from your computer

Hoc sinh upload1

Bước 2 : Điền tên , email của  học sinh nhấn tiếp tục

Hoc sinh upload 2